Bởi {0}
logo
Xiamen Aosif Engineering Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Máy Phát Điện Diesel/Biển Máy Phát Điện/Máy Phát Điện Im Lặng, Hệ Thống Điều Khiển/Ánh Sáng Tháp
Thứ tự xếp hạng9 phổ biến nhất trong Máy phát điện chạy dầu dieselYears in industry(21)Total floorspace (22,307㎡)Supplier assessment proceduresQuality management certified