Bởi {0}
logo
Xiamen Aosif Engineering Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Máy phát điện diesel, Máy phát điện Hàng Hải, máy phát điện im lặng, hệ thống điều khiển, tháp ánh sáng
Thứ tự xếp hạng6 giao hàng đúng hạn trong Đèn & Sản phẩm chiếu sáng khácYears in industry(22)Total floorspace (22,307㎡)Supplier assessment proceduresQuality management certified